Monestir de Sant Jeroni de la Murtra

Vall de Betlem (Badalona)

"El silenci ha esdevingut undels béns més valuosos del nostre temps. La fe, la pregària tenen necessitat del silenci, tal com també tenim necessitat d'aire per respirar. Aquestes "cases de silenci" existeixen. Són ambients que hem de protegir, fer conèixer (...) El nostre temps"crida" la seva set de silenci".

CHRISTOPH SCHÖNBORN Arquebisba de Viena (1995)

 

 

Hi ha un lloc a la nostra vida i al món, en el qual podem ésser autènticament i plenament lliures: quan estem sols i voltats de silenci.

Es intenció de la familia, comptant amb el beneplàcit de la comunitat religiosa del Monestir i de l'Associació d'Amics del Monestir de Sant Jeroni de la Murtra, celebrar el Diumenge següent al 5 de febrer de cada any, una Missa en sufragi de l'ànima de l'Oriol.

Sempre que volgueu us hi esperarem. Tots sereu benvinguts!

 

ORACIONS

ORACIÓ DE LA MISSA DE 1er ANIVERSARI (Per l'Oriol, amics i amigues)

ORACIÓ A L'APLEC DE LA CLARAESPERANÇA

 

 

 

ORACIÓ PER L'ORIOL, AMICS i AMIGUES

Senyor Déu que sou pare i mare. Us donem gràcies per haver-nos confiat a l'Oriol aquests 14 anys tan macos i plens d'alegria.

Us preguem també perquè amb tota la vostra bondat acolliu l'ànima del nostre innocent, petit i dolç Oriol.

.........................................

Que la bondat i l'amor de la nostra Mare Santíssima ajudi a tots els amics i amigues de l'Uri que tant l'estimen.

Sabem que alguns d'ells encara estan tribulats i amb molta tristor a sobre, perquè sols saben que el troben a faltar.

Feu Senyor Déu que continuïn el seu procés de l'adolescència amb pau i serenor i ajudeu-los a descobrir en profunditat el significat de la paraula Amor.

...................................

A nosaltres, els familiars i amics grans de l'Oriol, us demanemSenyor, poder assumir amb serenor, amor i coneixement aquesta pèrdua. A l'hora que anem treballant per merèixer-nos la Vida Eterna en la que tots ens tornarem a retrobar.

 Glòria al Pare, al Fill i a l'Esperit Sant. Amen.

 

 

 Oració aplec de la Claraesperança

Quina alegria em dóna

el romanç d'en Francesc quan diu:

 

"Portem-li ginesta

cançons i rialles,

recitem-li versos

I belles pregaries

És l'aplec de maig:

 

La Claraesperança

 

Com a pare de l'Oriol,

I solidàriament amb altres dentre nosaltres

Que han perdut persones estimades.

També així ho volem sentir, però sens fa difícil,

Jo encara estic molt trist i tinc pena:

 El nen no està entre nosaltres,

A casa ja no tinc cançons ni rialles.

Però, sé que ell està amb Vos, Mare Nostra.

Que l'heu acollit amb braços de mare amorosa.

Com qualsevol nen innocent després d'una malifeta.

I que l'heu dut de la ma davant Jesus el vostre fill.

Que l'ha rebut amb l'AMOR de qui tot ho compren i perdona.

Mare meva, estic content perquè sé que està en bones i sagrades mans. Però, sóc un feble humà i a vegades la pena i la tristor amb guanyan i en sento l'anyorança.

Cuideu-lo Mare de Déu de la Claraesperança.

I feu que l'any que bé tots retornem amb fe i esperança renovades, Les pregraries, les cansons i les rialles ja vindran soles.

 

 

Retorn a l'índex

[Biografia] [Escrits de l'Uri] [Cartes a l'Uri] [Llibre de visites] [Racons] [LA FUNDACIÓ]